Start Beach

Een aantal vrijwilligers heeft hard gewerkt om de Beach Arena weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Alles ligt er weer pico bello bij! Leden van De Moriaan Symmachia Roosendaal kunnen gratis beachen. Vooraf moet je dan wel even reserveren. Dat kan door HIER te klikken. Voor deze website heb je een wachtwoord nodig dat je via verenigingsmail hebt gehad.

Niet leden (€ 5,-, per keer) kunnen aanmelden via verhuur.beach@symmachiaroosendaal.nl. Ook bedrijven en organisaties kunnen contact opnemen via dit mailadres.

In de maanden juli en augustus hebben we Open Beach. Op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en op zondagochtend van 10 tot 12.00 uur. Iedereen is welkom om gezellig onderling een potje te beachen. Ook voor niet-leden is dit gratis en je hoeft niet te reserveren.

Openingstoernooi voor de beach is met Hemelvaart, 26 mei, aanvang 10.30 uur. Voor het toernooi is het vrije inschrijving, 2×2 of 3×3. Inschrijfgeld voor leden is € 2,50 per persoon en voor niet-leden € 4,- per persoon. Let op: contant betalen! Aanmelden voor het toernooi kan via toernooien.beach@symmachiaroosendaal.nl

Gedragsregels

Afgelopen periode werden we via de media geconfronteerd met verschillende voorbeelden van grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor en kan dus ook binnen onze vereniging voorkomen. Het leek ons als bestuur goed om hier ook binnen onze vereniging aandacht aan te besteden. In afstemming met onze vertrouwenspersonen en enkele leden hebben wij gedrags- en omgangsregels voor onze vereniging opgesteld. Met deze regels maken wij duidelijk welke regels binnen onze vereniging gelden en hoe te reageren bij constatering van grensoverschrijdend gedrag. Deze regels zijn gebaseerd op voorbeelden die beschikbaar zijn gesteld vanuit Centrum Veilige Sport Nederland (NOC-NSF). De gedrags- en omgangsregels zijn via verenigingsmail aan alle leden toegestuurd en zijn gepubliceerd op onze website. Wij verzoeken ieder lid hier kennis van te nemen en overeenkomstig te handelen.

Wij realiseren ons dat deze gedrags- en omgangsregels vragen en onzekerheid op kunnen roepen en ook niet voorzien in iedere situatie. Vragen en onzekerheden willen wij vanzelfsprekend graag zoveel mogelijk wegnemen, maar het lijkt ons ook heel goed als onze leden hier met elkaar en met de begeleiding het gesprek over aan gaan. Wij roepen daarom alle leden op om dit onderwerp onderling binnen het team en met trainer/coach/begeleider te bespreken. Trainers roepen wij op om hun manier van trainen met het team te bespreken. Indien gewenst kan dit onder begeleiding van iemand uit het bestuur of een van onze vertrouwenspersonen. Mochten trainers/coaches hier onzeker door worden dan gaan wij hier ook graag over in gesprek (bestuur of vertrouwenspersoon).

Vragen met betrekking tot de gepubliceerde gedrags- en omgangsregels kunnen aan het bestuur worden gesteld of aan onze vertrouwenspersonen.

Graag zorgen wij in openheid samen met jullie voor veiligheid en veilig voelen voor al onze leden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van De Moriaan Symmachia Roosendaal