Beëindigen Lidmaatschap

Deel onze passie...

Jammer dat je overweegt je lidmaatschap van onze vereniging op te zeggen. Als dit is om redenen waar wij vanuit de vereniging mogelijk iets aan kunnen doen horen wij dit vanzelfsprekend graag.


Beëindiging van het lidmaatschap kan door opzegging. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • Bij opzegging door een niet competitie spelend lid geldt een opzegtermijn van 1 maand, gerekend vanaf de maand na het moment van opzeggen en voor een competitie spelend lid geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Nb: voor leden die spelen bij de mini’s geldt – ook als ze competitie spelen – een opzegtermijn van 1 maand.
  • De seizoenscontributie voor beachvolleybal kan per 1 juli (voor het 2e deel van het seizoen) of 1 oktober (voor het volgende seizoen) opgezegd worden. Zonder opzegging kan de contributie doorlopen. Deze contributie wordt 2x per beachseizoen geïnd

Opzegging kan via mail bij de secretaris.