Club van 50

Misschien hebben jullie het bord van de Club van 50 wel eens zien hangen en heb je je afgevraagd wat dit is en wie dat zijn die op dat bord vermeld staan. Alhoewel veel mensen die op het bord vermeld staan ouder dan 50 jaar zijn is het niet zo dat je alleen op dit bord kunt komen als je die leeftijd hebt bereikt. De Club van 50 zijn mensen die onze vereniging een warm hart toedragen en jaarlijks een (extra) financiële bijdrage leveren van € 50. Bij de namen die op het bord vermeld staan zie je op dit moment spelende leden, maar ook een groot aantal oud leden die op deze manier de verbinding met onze vereniging willen laten blijken.

Ieder jaar proberen wij iets leuks voor de leden van de Club van 50 te organiseren. Interesse om lid te worden van de Club van 50? Stuur even een mailtje.

Geslaagde Algemene Ledenvergadering

Afgelopen zaterdag 30 september hielden we onze Algemene Ledenvergadering (ALV) over het seizoen 2022 – 2023. De ALV was goed bezocht, wellicht mede door dag en tijdstip en de beloofde soep en worstenbroodjes, met een fijne sfeer en goede interactie. En, natuurlijk in het opgefriste Veld 3.

Vanuit het Bestuur werd verslag gedaan over de inhoudelijke en financiële zaken van het seizoen 2022 – 2023, werd het nieuw opgestelde Beleidsplan gepresenteerd en de Begroting voor het nieuwe seizoen aan de ALV voorgelegd. Door de ALV werd hiermee ingestemd.

Het concept Beleidsplan is opgesteld om onze missie en langere termijn strategie te bepalen. Leden hebben 1 maand de tijd om reacties te geven. Na die maand worden opmerkingen verwerkt en wordt het Beleidsplan definitieve vastgesteld. Het concept Beleidsplan vind je hier.

Om onze plannen voor de toekomst waar te kunnen maken is besloten een Verenigingsprofessional aan te trekken. We zijn heel erg blij dat Meike van Wezel dit op zich wil nemen. Meike gaat 8 uur per week voor onze vereniging aan de slag.