Vrijwilligerswerk

In De Stem van dit weekend een bericht over vrijwilligerswerk binnen verenigingen. Hoe herkenbaar voor onze vereniging. Een vereniging kan alleen bestaan als er leden zijn die bereid zijn zich voor de vereniging in te zetten. Binnen onze vereniging zien we ook dat het werk door steeds minder mensen moet worden gedaan. Dit trekt een zware wissel op deze mensen. Uit clubliefde blijven ze het nog doen, maar dit is niet vanzelfsprekend.

Artikel De Stem 21-09-2019

Eind juni hielden we in D’n Dijck een brainstormbijeenkomst met vertegenwoordigers van verschillende teams over dit onderwerp. Op een eerder bericht hierover kregen wij geen enkele reactie. Het probleem is echter niet minder geworden. Wij zijn nog steeds op zoek naar ondersteuning op velerlei fronten. Wij hopen het tij te keren door taken zo klein mogelijk te maken en te verdelen over meer leden. Binnenkort ontvangen alle leden een verenigingsmail met een oproep actief mee te helpen binnen onze vereniging.

Uit het artikel in De Stem blijkt dat dit probleem bij meer verenigingen speelt. Ook wij zijn benieuwd naar de meningen hierover. Heb jij deze of goede ideeën? Geef deze door aan meningen@bndestem.nl en aan onze secretaris. Ook als je hier zelf concreet iets in wil betekenen kun je dit bij onze secretaris Erik-Jan aangeven.