Kledingreglement

Deel onze passie...

1. Wedstrijdshirts

a. Wedstrijdshirts worden door de vereniging in bruikleen beschikbaar gesteld en blijven eigendom van de vereniging. Bij het verlaten van de vereniging of overgang naar een team waar andere shirts worden gebruikt, dient het wedstrijdshirt ingeleverd te worden .

b. Voor gebruik van het wedstrijd shirt dient een shirtbijdrage betaald te worden. Deze bijdrage bedraagt 12 euro per jaar en zal gelijk met de verschuldigde contributie worden geïnd. CMV-leden zijn geen shirtbijdrage verschuldigd.

c. Voor de shirt bijdrage heeft elk competitiespelend lid recht op een deugdelijk en goed passend shirt. Indien een shirt versleten is of niet goed meer past zal dit , op verzoek van het lid en in overleg met de coördinator kleding, vervangen worden. Dit kan eventueel met een nog beschikbaar gebruikt shirt of tijdelijk met een reserveshirt.

d. De leden gaan zorgvuldig om met het beschikbaar gestelde wedstrijdshirt. Indien een wedstrijdshirt door onzorgvuldigheid van een lid schade oploopt en vervangen dient te worden, kunnen de kosten van deze vervanging op het betreffende lid verhaald worden.

e. Bij voorkeur worden de wedstrijdshirts per team gezamenlijk (en afzonderlijk van andere was) gewassen. Wij verzoeken de teams onderling te regelen wie de shirts wast dan wel dit roulerend te doen.

f. Bij het uitreiken van het wedstrijdshirt dient het lid voor ontvangst te tekenen , waarmee gelijk aangegeven wordt dat het lid de voorwaarden in dit reglement accepteert.

2. Wedstrijdbroekjes

Deze dienen voor eigen rekening aangeschaft te worden. Er dient gespeeld te worden in effen zwarte broekjes, bij voorkeur de door de vereniging geselecteerde Errea shorts. Deze broekjes zijn tegen gereduceerd tarief verkrijgbaar via onze webshop.

3. Gesponsorde kleding /tassen

a. De vereniging biedt sponsoren de promotiemogelijkheid via naamsvermelding op trainingspakken, broekjes, hoodies, inspeelshirts en tassen. Door de vereniging is een aanvullende kledinglijn samengesteld waar de sponsor uit kan kiezen. De sponsormogelijkheden en kosten daarvan staan vermeld in een afzonderlijk document op de website.

b. Tenzij nadrukkelijk anders afgesproken met de sponsor en aangegeven bij het uitreiken blijft deze kleding/tas eigendom van de vereniging en gekoppeld aan het betreffende team. Indien een speler/speelster het team verlaat dient de betreffende kleding/tas ingeleverd te worden.

c. De leden gaan zorgvuldig om met de beschikbaar gestelde gesponsorde kleding/tassen. Indien een artikel door onzorgvuldigheid van een lid schade oploopt en vervangen dient te worden, kunnen de kosten van deze vervanging op het betreffende lid verhaald worden.

d. Het gebruik van gesponsorde kleding/tassen loopt altijd via de vereniging waarbij in principe gebruik wordt gemaakt van de door de vereniging samengestelde kledinglijn. Het is leden niet toegestaan bij wedstrijden reclame te voeren op kleding (trainingspakken, inspeelshirts e.d.) en tassen die niet in samenspraak met de coördinator sponsoring is geregeld.

e. Coördinatie van sponsoring loopt via Ron Bartels.

4. Overige kleding

a. Door de vereniging is een aanvullende kledinglijn samengesteld onder meer bestaande uit trainingspakken, broekjes, hoodies, inspee lshirts, sokken, kniebeschermers en tassen. Deze kleding, voorzien van verenigingslogo en desgewenst te voorzien met aanvullende bedrukking van de eigen naam, is verkrijgbaar via de webshop.

b. Het beschikbare assortiment wordt tevens getoond in de vitrine in de hal van sporthal D’n Dijck.

c. Van een aantal artikelen is paskleding beschikbaar, deze is in beheer bij Toos Gesell in D ’n Dijck. Op verzoek stelt Toos de gewenste paskleding ter beschikking. Met behulp van deze paskleding kan de juiste maat bepaald worden en kan het gewenste artikel door het lid zelf via de webshop besteld worden. De paskleding wordt weer ingeleverd bij Toos.

d. In verband met de gewenste eenduidige uitstraling van onze vereniging wordt het vanuit het bestuur van de vereniging gewaardeerd dat de leden zoveel mogelijk gebruik maken van deze aanvullende kledinglijn.

5. Coördinatie kleding

De coördinatie van kleding ligt bij Marieke Huijsmans. Voor vragen met betrekking tot kleding kunt u bij haar terecht.