Algemene Ledenvergadering

Op vrijdagavond 1 november 2019 organiseren wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering begint om 20.00 uur in Veld 3 van sporthal D’n Dijck, inloop vanaf 19.30 uur.

Alle leden ontvangen via verenigingsmail een uitnodiging met daarin de agenda en vergaderstukken. Een belangrijk onderwerp tijdens deze ALV betreft de toekomst van onze vereniging en dan met name de bereidheid van leden om zich voor de vereniging in te zetten. Hierover wordt binnenkort ook een verenigingsmail verstuurd.

Ben je betrokken bij onze vereniging, dan verwachten wij je bij deze ALV. Zet de datum dus alvast in je agenda.

Week van de Scheidsrechter

Van zaterdag 5 t/m zondag 13 oktober 2019 is het Week van de Scheidsrechter. Een goed moment om je scheidsrechter een keer extra in het zonnetje te zetten. 

De week van de Scheidsrechter is bedoeld om scheidsrechters de waardering te geven die ze verdienen. De aanwezigheid van een scheidsrechter wordt vaak voor kennisgeving aangenomen. Toch zijn ze net zo belangrijk en onmisbaar als alle andere deelnemers aan een wedstrijd. In de maand oktober vindt, sportbreed, de Week van de Scheidsrechter plaats.

Wij roepen al onze teams op om in deze week extra aandacht te besteden aan de scheidsrechters, dit verdienen ze. Bij Toos kun je kaarten krijgen met daarop verschillende quotes waarmee je de waardering voor je scheidsrechter kunt uitspreken.

Vrijwilligerswerk

In De Stem van dit weekend een bericht over vrijwilligerswerk binnen verenigingen. Hoe herkenbaar voor onze vereniging. Een vereniging kan alleen bestaan als er leden zijn die bereid zijn zich voor de vereniging in te zetten. Binnen onze vereniging zien we ook dat het werk door steeds minder mensen moet worden gedaan. Dit trekt een zware wissel op deze mensen. Uit clubliefde blijven ze het nog doen, maar dit is niet vanzelfsprekend.

Artikel De Stem 21-09-2019

Eind juni hielden we in D’n Dijck een brainstormbijeenkomst met vertegenwoordigers van verschillende teams over dit onderwerp. Op een eerder bericht hierover kregen wij geen enkele reactie. Het probleem is echter niet minder geworden. Wij zijn nog steeds op zoek naar ondersteuning op velerlei fronten. Wij hopen het tij te keren door taken zo klein mogelijk te maken en te verdelen over meer leden. Binnenkort ontvangen alle leden een verenigingsmail met een oproep actief mee te helpen binnen onze vereniging.

Uit het artikel in De Stem blijkt dat dit probleem bij meer verenigingen speelt. Ook wij zijn benieuwd naar de meningen hierover. Heb jij deze of goede ideeën? Geef deze door aan meningen@bndestem.nl en aan onze secretaris. Ook als je hier zelf concreet iets in wil betekenen kun je dit bij onze secretaris Erik-Jan aangeven.

Verkoop loten Grote Clubactie gestart

Afgelopen zaterdag is het startschot gegeven voor de verkoop van loten van de Grote Clubactie 2019. Toos heeft verkoopboekjes aan de mini’s (CMV) en jeugd uitgedeeld, wij hopen dat die al flink aan de slag zijn. Toos heeft bij Veld 3 loten voor contante verkoop.

Al onze leden hebben vandaag een mail ontvangen met een link naar een persoonlijke verkooppagina (niet ontvangen, kijk even bij je spam). Als je het leuk vind kun je via die pagina je netwerk benaderen om on-line loten te kopen. We gaan voor zoveel mogelijk verkochte loten.

Kopen van on-line loten kan ook via onze verenigingspagina.

Nieuwe spelregels seizoen 2019-2020

In het kader van “meer spelplezier” voert de Nevobo een aantal spelregelwijzigingen door. De ORV (onafhankelijke recreantencompetitie) volgt deze wijzigingen. De belangrijkste veranderingen voor het nieuwe seizoen zijn:

De internal pass in alle competities
De tweede bal (set-up) die bovenhands met de vingers gespeeld wordt én die aan de eigen kant van het net blijft, wordt soepel beoordeeld. Een gedragen of vastgehouden bal blijft fout. Deze regel werd afgelopen seizoen in de Eredivisie al op deze manier toegepast en zal nu in alle competities worden doorgevoerd.

Geen opstellingsfout bij serverende team in 1e divisie en lager
Het serverende team kan géén opstellingsfouten meer maken met betrekking tot links-rechts, wél met betrekking tot voor-achter. Het team blijft zélf altijd verantwoordelijk voor de juiste servicevolgorde. Notatie van de beginopstelling is een vereiste op álle niveaus, ongeacht of gebruik gemaakt wordt van DWF Resultaat invoeren of Live bijhouden.

Spelerswissel voor A-, B- en C-jeugd gelijk voor alle niveaus
De wisselregel die nu al geldt voor de A-, B- en C-jeugd, Hoofd- en Topklasse, wordt uitgebreid naar álle andere klassen daaronder. Voor alle senioren niveaus (1e divisie en lager) was deze regel al van toepassing.

Belangstelling voor alle wijzigingen in reglementen en spelregels, klik hier.

Grote Clubactie 2019

Ook dit jaar doen we weer mee met de Grote Clubactie. Vorig jaar was de netto opbrengst voor onze vereniging € 1.152,10, een welkome aanvulling op onze inkomsten. Komende zaterdag 14 september start de Grote Clubactie voor dit jaar. Net als vorig jaar gaan we de loten op 3 manieren verkopen:

  1. Toos heeft loten beschikbaar voor contante verkoop in Veld 3. Senioren die loten wensen te kopen/verkopen kunnen bij haar terecht.
  2. Verkoop van loten door Mini’s (CMV) en Jeugd. Verkoop via eenmalige machtiging. De verkoopboekjes worden deze week door Toos in D’n Dijck uitgereikt. Voor ieder verkocht lot krijgen Mini’s (CMV) en Jeugdleden 25 eurocent, hier is dus een aardig zakcentje te verdienen. Voor lotenverkopers t/m 13 jaar organiseert de Grote Clubactie bovendien een verkoopwedstrijd met hele mooie prijzen.
  3. On-line verkoop. Hiermee kunnen leden op een eenvoudige manier on-line loten kopen en verkopen (met gebruik van social media). Op 14 september ontvangen alle leden een mail met daarin een toelichting hoe deze verkoopmethode in te zetten.

Een lot kost € 3,- en hiervan gaat 80% naar onze clubkas! Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen met te winnen, zoals € 100.000 een Volkswagen UP en verschillende reischeques.

Wij hopen dat iedereen mee gaat helpen om de Grote Clubactie ook dit jaar tot een groot succes te maken.

Meer informatie over De Grote Clubactie vindt je hier. De coördinatie binnen onze vereniging ligt bij Ron Bartels. Je kunt bij hem met je vragen over de Grote Clubactie terecht. Voor contante verkoop van loten kun je bij Toos in D’n Dijck terecht, Mini’s en Jeugd kunnen met vragen ook bij haar terecht.