De verenigingsprofessional van de Moriaan Symmachia Roosendaal

Deel onze passie...

Meike van Wezel is op 1 oktober 2023 gestart als verenigingsprofessional bij volleybalvereniging de Moriaan Symmachia Roosendaal. Hoogste tijd om haar eens aan de tand voelen over haar werkzaamheden, successen en doelen voor de toekomst. Ze schoof aan bij Nikki en Jos om hier over te vertellen aan de hand van een aantal vragen.

Wat jouw rol als verenigingsprofessional?

‘Ik ben voor 8 uur in dienst van de vereniging, dus het is geen vrijwilligerswerk. Ik heb een sturende, uitvoerende, adviserende en ondersteunende rol en werk nauw samen met het bestuur en alle vrijwilligers. Het algemene doel is om de vereniging te versterken en op verschillende vlakken naar een kwalitatief hoger niveau te brengen. Voorbeelden daarvan zijn het werven van vrijwilligers, het organiseren van opleidingen voor trainers en scheidsrechters. Voor de continuïteit van de vereniging is aanwas van nieuwe leden erg belangrijk, dus dat is een speerpunt. Het voordeel van mijn rol is, dat er namens de vereniging ook overdag iemand bereikbaar is, op het moment dat andere partijen zoals Nevobo, gemeente of scholen ook aan het werk zijn.’

Stelling: Volleybal is het mooiste spelletje wat er is.

Meike ademt zelf ook één en al volleybal en de sport zelf omschrijft ze als ‘de ultieme teamsport, waarbij je het met elkaar moet zien te redden aan één kant van het net, waar niemand zich kan verschuilen’. Haar passie voor de sport helpt haar om haar rol als verenigingsprofessional in te vullen. Ze is zelf al vele jaren lid van de vereniging en heeft als vrijwilliger al veel activiteiten georganiseerd. Mooi dat ze nu in deze rol de vereniging vooruit kan helpen.

Welke successen kun je al met ons delen?

‘Er zijn al heel veel activiteiten en initiatieven binnen de vereniging die ook al zonder mij gestart zijn en dat is wel heel tof om te zien. Wat ik zelf actief heb opgepakt is het weer organiseren van het basisscholentoernooi, want dat is in het verleden altijd een mooie opstap geweest voor veel jeugdleden. Met financiële ondersteuning van de Nevobo heb ik samen met jeugdleden en stagiairs clinics gegeven op basisscholen om de kinderen enthousiast te krijgen. Een tweede succes wat ik absoluut wil vermelden is dat we vorig jaar na het Roosendaals Treffen en Sjors Sportief 16 nieuwe jeugdleden hebben gekregen. In het verlengde daarvan zijn er ook 15 jeugdleden die met succes de opleiding tot scheidsrechter hebben afgerond.’

Wat voor reacties heb je vanuit de vereniging gehad?

‘Ik krijg van verschillende mensen de vraag hoe het gaat en waar ik mee bezig ben, maar ik denk dat het grootste deel van de leden nog niet goed in beeld heeft wat ik precies doe. Via dit interview wil ik graag over mijn rol vertellen. Ik ga dus geen taken van vrijwilligers overnemen. Sterker nog, een van mijn taken is om meer leden of ouders van jeugdleden als vrijwilliger aan de vereniging te binden. Na een presentatie tijdens het mini-maxitoernooi, hebben 12 ouders zich aangemeld als vrijwilliger. Dat zijn mooie ontwikkelingen’.

Op welke wijze kan jouw inzet straks gemeten worden?

‘Dit is een hele terechte vraag. De vereniging investeert immers geld door mij in dienst te nemen, en dan is het ook van belang dat daar resultaten tegenover staan. Tegelijkertijd is het ook zo dat niet alle resultaten keihard meetbaar zijn, zoals bijvoorbeeld zichtbaarheid of naamsbekendheid. Het aanbod van initiatieven en de mogelijkheden zijn zo groot, dat ik dit niet allemaal binnen de 8 uur per week kan oppakken. Ik overleg maandelijks met het bestuur en samen bepalen we waar de focus op dient te liggen. Uiteindelijk zijn er drie echt meetbare onderdelen namelijk, aantal leden, aantal vrijwilligers en het aantrekken van externe gelden in de vorm van subsidies, donaties of sponsorgelden. Hier gaan we aan het einde van verenigingsjaar zeker naar kijken.’

Naar aanleiding van deze vraag spreken we af dat we ieder kwartaal met Meike haar werkzaamheden bespreken om daarna kort verslag te doen.

Welke twee doelen heb je voor het komende half jaar?

‘Ik wil in samenwerking met andere bedrijven en verenigingen activiteiten opzetten en organiseren. Zo zal in samenwerking met de sport-BSO in D’n Dijck en met financiële ondersteuning van de Gemeente in september weer gestart worden met de Smurfenspeeltuin. En in april zullen we samen met andere verenigingen een open dag organiseren in sporthal D’n Dijck. Daarnaast zal het een speerpunt zijn om mensen actief bij de verenging te betrekken. Dat ieder binnen zijn of haar mogelijkheden een steentje gaat bijdragen aan deze mooie club’. Dat laatste sluit natuurlijk naadloos aan bij Meikes definitie van volleybal, dat het een ultieme teamsport is waarbij we het met elkaar moeten doen om het doel te bereiken.

Ter afsluiting Meike, welke oproep wil je nog doen aan de leden?

‘Zoals we al zeiden gebeurt er veel en wordt er hard gewerkt aan een positief sportklimaat. Mocht je hier ideeën over hebben of zaken willen oppakken. Schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Spreek mij gerust aan in D’n Dijck of stuur me een mail: meike@symmachiaroosendaal.nl. Misschien is het wel goed om te melden dat ik niet altijd met de ‘pet’ van verenigingsprofessional rondloop, want als vrijwilliger sta ik ook wel eens achter de bar of geef training. Af en toe zul je me nog in het veld zien staan.’

We bedanken Meike voor haar enthousiaste verhaal en we zien elkaar weer over drie maanden.