Communicatie

Deel onze passie...

Communicatie is een belangrijk onderwerp voor iedere vereniging. Mede naar aanleiding van de oproep vanuit het Bestuur voor ondersteuning is een aantal leden bereid gevonden zich in te zetten op het gebied van communicatie. Samen vormen zij ons Communicatieteam. Dit team bestaat uit Pieter Nieuwkamer, Dennis van der Winden, Jos Commissaris en Ron Bartels (bestuur). Doelstelling van dit team is de interne en externe communicatie binnen onze vereniging te verbeteren.

Onze vereniging kent op dit moment verschillende communicatiekanalen: de website, Facebook, de Verenigingsapp, Verenigingsmail en nieuwsbladen (met name De Roosendaalse Bode en BN De Stem). Wij gaan deze uitbreiden met Instagram en Twitter, waarbij nieuwsberichten automatisch op deze kanalen worden geplaatst. Wij roepen onze leden op actief gebruik te maken van onze social media door berichten te delen en hierop te reageren. Een paar teams heeft eigen Facebookpagina’s, dat moedigen wij graag aan. Wel heeft het onze voorkeur deze pagina’s onderdeel te laten zijn van onze verenigingspagina, zodat de continuïteit hiervan gewaarborgd is. Berichten via die pagina’s worden actief gedeeld op onze verenigingspagina. Een aantal jeugdleden heeft aangegeven mee te willen helpen jeugdpagina’s voor onze vereniging op te zetten, hier gaan we op korte termijn mee in gesprek.

Wij hebben de contacten met de pers aangehaald. De Roosendaalse Bode biedt de mogelijkheid actief kopij aan te leveren. De gedrukte Bode verschijnt wekelijks op woensdag (kopij maandag voor 08.00 uur aanleveren). Wij roepen onze leden op om zelf stukjes tekst aan te leveren die wij kunnen gebruiken voor plaatsing in de Bode (en gelijk op de website en andere kanalen). Dus als jullie een nieuwtje hebben dat interessant is om te delen schroom niet en lever tekst (en zo mogelijk ook een foto) aan. Onze hoogste teams is verzocht van hun thuiswedstrijden een kort verslagje te maken en dit met ons te delen. BN De Stem bepaalt zelf of zij aandacht aan ons geven. Dat zal vooral het geval zijn bij in het oog springende sportieve prestaties, D1 is wat dat betreft goed bezig (wij gaan ervan uit H1 dit in de 2e competitiehelft herstelt) . De coördinatie richting pers ligt bij Jos Commissaris. Als je vragen hierover hebt of als je input voor communicatie hebt spreek hem dan aan in D’n Dijck of via mail naar communicatie@symmachiaroosendaal.nl. Dit mailadres kan ook gebruikt worden om stukjes tekst en/of foto’s aan te leveren voor plaatsing op website, social media en de Roosendaalse Bode. Tips voor verbetering van onze communicatie zijn daar ook welkom.