De toekomst van onze vereniging!

Onder deze titel hadden wij afgelopen vrijdagavond 21 juni een bijeenkomst in D’n Dijck. Deze bijeenkomst werd georganiseerd om samen met onze leden na te denken over de toekomst van onze vereniging. Het blijkt steeds lastiger om leden te vinden die bereid zijn zich in te zetten voor de vereniging. Als deze ontwikkeling zich voortzet is de toekomst van onze mooie vereniging in gevaar. Door een zware onderbezetting op cruciale plaatsen binnen de organisatie van onze vereniging staat het water op dit moment al aan de lippen.

Alle teams waren gevraagd via een contactpersoon uit het team om leden te motiveren naar deze bijeenkomst te komen. In totaal, waren naast 3 man van het bestuur, 16 leden aanwezig. Een erg lage opkomst, misschien wel tekenend voor de problematiek. Verschillende teams, waaronder vrijwel alle damesteams (op dames recreanten na), waren niet vertegenwoordigd. Respect voor diegene die wel aanwezig waren en samen met ons een constructieve bijeenkomst hebben gehad. Dank jullie wel voor jullie input. Daarin zaten verschillende punten waar wij verder mee zullen gaan. Ook bedankt voor het concreet benoemen van een aantal acties die door jullie opgepakt gaan worden (o.a. organisatie mini-maxi toernooi, regelen Spikey’s en organisatie bieravond).

Een belangrijk signaal dat we kregen was dat bij veel mensen niet bekend is dat de nood zo hoog is. Tevens de vraag om inzicht te geven in de werkzaamheden van de openstaande plekken binnen het bestuur. Wij gaan aan de slag met het opstellen van die functiebeschrijvingen, die volgen op korte termijn. We melden alvast waar op dit moment de gaten zitten:

  • Voorzitter (Eric Koen heeft tijdens de laatste ALV aangegeven na dit seizoen te stoppen)
  • Bestuurslid Volleybalzaken (Wessel de Beer is vorig seizoen al gestopt, afgelopen seizoen hebben wij Carla van Engelen bereid gevonden ons te ondersteunen in de begeleiding van de leden van de Technische Commissie)
  • Bestuurslid Verenigingszaken (Jeroen Schepers stopt)
  • Bestuurlid Beach (Willy Aerts is ons helaas ontvallen)

Dit betekent dat we op dit moment nog slechts 3 actieve bestuursleden hebben (Erik-Jan Blook, Bert Puiman en Ron Bartels). Heb je belangstelling voor een van de openstaande posten neem dan contact op met onze secretaris Erik-Jan Blook.

Het hoeft niet persé een bestuursfunctie te zijn waar je ons mee kunt helpen. Op alle fronten zijn we op zoek naar ondersteuning. Bijvoorbeeld voor versterking van de technische commissie bij Volleybalzaken (teamindelingen, trainers, contact met teams, et cetera), binnen Verenigingszaken voor de organisatie van evenementen of ondersteuning op het gebied van Communicatie of Sponsoring. Wil je hier iets in betekenen of heb je hier vragen over, ook dat kan via Erik-Jan.