Realisatie Symmachia Beach Arena

Gisteren hadden we een zeer succesvol openingstoernooi van onze Symmachia Beach Arena. Realisatie van deze Beach Arena was niet mogelijk geweest zonder de hulp van een groot aantal mensen. We gaan niet alle individuele mensen noemen die hebben geholpen, dat zou een te lange lijst worden. Iedereen die heeft geholpen enorm bedankt! We maken echter een uitzondering voor 1 persoon, namelijk Roeland Appels. Wij bedanken Roeland voor zijn inzet bij de realisatie van onze Beach Arena. Roeland was, tussen zijn drukke werkzaamheden voor het Zwembad in Oud-Gastel door, vaak in de avond en in het weekend op onze Beach Arena aanwezig. Hij heeft o.a. gezorgd voor de aansluiting van het water, het aanbrengen van de opsluitbanden (samen met H2), bestrating, ondersteuning bij fundering netpalen en het nodige graafwerk. Daarnaast was Roeland goed voor de nodig humor en optimisme.

Wij bedanken de gemeente Roosendaal voor het beschikbaar stellen van de ruimte op Sportpark Vierhoeven en de financiële ondersteuning bij de realisatie van onze plannen voor de Beach Arena. Zonder ondersteuning van de gemeente was dit niet mogelijk geweest. Verder willen wij Korfbalvereniging Keep-Fit ’70 heel erg bedanken voor hun medewerking bij onze plannen. Meteen vanaf het begin werd hier door hen zeer enthousiast op gereageerd. Wij hebben onze water- en elektriciteitsaansluiting vanuit Keep-Fit ’70 aan kunnen leggen en onze leden kunnen gebruik maken van de kantine en kleedruimte van Keep-Fit ’70. Bedankt voor jullie leuke kaartje bij de opening van onze Beach Arena

                              

 

 

Tenslotte willen wij onderstaande bedrijven, die betrokken zijn geweest bij de realisatie van onze Beach Arena, bedanken voor hun enthousiaste en betrokken inzet en ondersteuning in materiële of financiële zin.

          

     

                      

     

Symmachia Beach Arena nadert voltooiing

Afgelopen week is er weer hard gewerkt aan onze Symmachia Beach Arena. Helaas waren de weergoden ons niet zo gunstig gezind bij het storten van het beton. Gelukkig genoeg mooie dagen om het toch te laten drogen. Beton gestort en bestrating gelegd. Dinsdag- en woensdagavond de laatste loodjes, zodat we helemaal klaar zijn voor de officiële opening op Donderdag 10 mei.

Openingstoernooi 10 mei (Hemelvaart)

Op 10 mei wordt onze Symmachia Beach Arena officieel in gebruik genomen. Om 09.45 uur wordt de officiële opening verricht door wethouder Toine Theunis. Aansluitend daarop worden beachclinics voor de jeugd verzorgd. Vanaf 13.00 uur begint het openingstoernooi waar leden en niet-leden op recreatief en competitief niveau aan deel kunnen nemen. Na de wedstrijden kan er nog gezellig een hapje gegeten en na geborreld worden door spelers en toeschouwers. Inschrijven is nog mogelijk.

Niet actief deelnemen, kom toch gezellig even langs om een kijkje te nemen bij onze Symmachia Beach Arena tijdens dit openingstoernooi.