Vertrouwenspersoon

Seksuele intimidatie, misbruik en pesten blijken in de sport vaak voor te komen. Het bestuur van Volleybalvereniging De Moriaan Symmachia Roosendaal neemt dit onderwerp zeer serieus. Wij hopen natuurlijk dat seksuele intimidatie, seksueel misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging niet voor komt. Wij kunnen en willen dit echter niet als vanzelfsprekend beschouwen.

Binnen onze vereniging beschikken wij vanaf seizoen 2019 – 2020 over 2 vertrouwenspersonen: Ashley Schreurs en José Slemmer. Nadrukkelijk roepen wij iedereen die te maken heeft of te maken heeft gehad met seksuele intimidatie, seksueel misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag op dit bij een van deze dames te melden. Ook indien vermoedens bestaan met betrekking tot anderen verzoeken wij dit bij hen te melden. Wij vinden het belangrijk dat dit gesignaleerd wordt, zodat gepaste actie kan worden ondernomen. Je kunt ook bij deze dames terecht als er iets binnen de vereniging speelt waar je een ongemakkelijk/onprettig gevoel bij hebt. Zij zullen strikt vertrouwelijk met een melding omgaan, tenzij je vooraf daar andere afspraken over maakt.

Vertrouwenspersonen


José Slemmer
Stuur een mail


Ashley Schreurs
Stuur een mail