Vertrouwenspersoon

Seksuele intimidatie en misbruik blijken in de sport vaak voor te komen. Het bestuur van Volleybalvereniging De Moriaan Symmachia Roosendaal neemt dit onderwerp zeer serieus. Wij hopen natuurlijk dat seksuele intimidatie, seksueel misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging niet voor komt. Wij kunnen en willen dit echter niet als vanzelfsprekend beschouwen.

Binnen onze vereniging is al langer een vertrouwenspersoon seksuele intimidatie aangesteld in de persoon van Sylvie Engelander. Nadrukkelijk roepen wij iedereen die te maken heeft of te maken heeft gehad met seksuele intimidatie, seksueel misbruik of ander grensoverschrijdend gedrag op dit bij Sylvie te melden. Ook indien vermoedens bestaan met betrekking tot anderen verzoeken wij dit bij Sylvie te melden. Wij vinden het belangrijk dat dit gesignaleerd wordt, zodat gepaste actie kan worden ondernemen. Je kunt ook bij Sylvie terecht als er iets binnen de vereniging speelt waar je een ongemakkelijk/onprettig gevoel bij hebt. Sylvie zal strikt vertrouwelijk met een melding omgaan tenzij je vooraf daar andere afspraken over maakt.

Vertrouwenspersoon
Sylvie Engelander
Stuur een mail.