Bestuur

Dagelijks bestuur

 


Voorzitter: Eric Koen
Stuur een mail.


Secretaris: Erik-Jan Blook
Stuur een mail

Penningmeester: Bert Puiman
Stuur een mail

Overige bestuursleden

Technische zaken: vacature

Verenigingszaken: Jeroen Schepers
Stuur een mail

Sponsorzaken: Ron Bartels
Stuur een mail.

Mission Statement bestuur

Missie

Volleybalvereniging Symmachia Roosendaal is het volleybalbolwerk in West Brabant
waar prestatie- en breedtesport op alle niveaus samen gaan en waar betrokkenheid,
gastvrijheid en Brabantse gezelligheid centraal staan.

Visie

De volleybalvereniging 
Symmachia Roosendaal is een “gezonde” volleybalvereniging die zich richt op
volleyballers van alle leeftijden. Dat betekent dat Symmachia Roosendaal zich richt
op alle vormen van volleybal, al dan niet in competitieverband. Daarnaast kan voor
specifieke doelgroepen een afwijkend sportaanbod worden geboden, denk aan de
smurfenspeeltuin voor kinderen die te jong zijn om al te volleyballen.

West Brabant
Symmachia Roosendaal streeft er naar “de” vereniging in de regio West Brabant te
zijn qua omvang, niveau, uitstraling en organisatie. Symmachia Roosendaal is als
volleybalvereniging “the place to be”.

Prestatiesport en breedtesport
Symmachia Roosendaal is voor alle leden een thuishaven. Alle volleyballers,
ongeacht niveau en ambitie zijn van harte welkom en krijgen evenveel aandacht.
Voor de actieve leden biedt de vereniging goede trainingsfaciliteiten en een positief
sportklimaat.
In de prestatielijn is het streven om minimaal tweede divisie niveau te spelen en
krijgen talenten de mogelijkheid het maximale uit hun volleybalcarrière te halen.
Symmachia Roosendaal wil talenten uit de regio aan zich binden door opleidingen te
verzorgen en ze eventueel de mogelijkheid te geven op een hoger niveau te spelen.

Betrokkenheid
Symmachia Roosendaal gaat in de organisatie van de vereniging uit van een
gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen draagt zijn steentje bij en dat is binnen de
vereniging een vanzelfsprekendheid. Symmachia Roosendaal is een
maatschappelijk betrokken vereniging.

Brabantse gezelligheid en gastvrijheid
Symmachia Roosendaal en Brabantse gezelligheid zijn onlosmakelijk aan elkaar
verbonden. Zonder de zo kenmerkende Brabantse gezelligheid is er geen
betrokkenheid. Gastvrijheid is een bindende voorwaarde. Er worden zowel in als
buiten onze eigen sporthal en kantine (D’n Dijck) veel activiteiten georganiseerd voor
jong en oud.