Verkoop loten Grote Clubactie gestart

Afgelopen zaterdag is het startschot gegeven voor de verkoop van loten van de Grote Clubactie 2019. Toos heeft verkoopboekjes aan de mini’s (CMV) en jeugd uitgedeeld, wij hopen dat die al flink aan de slag zijn. Toos heeft bij Veld 3 loten voor contante verkoop.

Al onze leden hebben vandaag een mail ontvangen met een link naar een persoonlijke verkooppagina (niet ontvangen, kijk even bij je spam). Als je het leuk vind kun je via die pagina je netwerk benaderen om on-line loten te kopen. We gaan voor zoveel mogelijk verkochte loten.

Kopen van on-line loten kan ook via onze verenigingspagina.

Nieuwe spelregels seizoen 2019-2020

In het kader van “meer spelplezier” voert de Nevobo een aantal spelregelwijzigingen door. De ORV (onafhankelijke recreantencompetitie) volgt deze wijzigingen. De belangrijkste veranderingen voor het nieuwe seizoen zijn:

De internal pass in alle competities
De tweede bal (set-up) die bovenhands met de vingers gespeeld wordt én die aan de eigen kant van het net blijft, wordt soepel beoordeeld. Een gedragen of vastgehouden bal blijft fout. Deze regel werd afgelopen seizoen in de Eredivisie al op deze manier toegepast en zal nu in alle competities worden doorgevoerd.

Geen opstellingsfout bij serverende team in 1e divisie en lager
Het serverende team kan géén opstellingsfouten meer maken met betrekking tot links-rechts, wél met betrekking tot voor-achter. Het team blijft zélf altijd verantwoordelijk voor de juiste servicevolgorde. Notatie van de beginopstelling is een vereiste op álle niveaus, ongeacht of gebruik gemaakt wordt van DWF Resultaat invoeren of Live bijhouden.

Spelerswissel voor A-, B- en C-jeugd gelijk voor alle niveaus
De wisselregel die nu al geldt voor de A-, B- en C-jeugd, Hoofd- en Topklasse, wordt uitgebreid naar álle andere klassen daaronder. Voor alle senioren niveaus (1e divisie en lager) was deze regel al van toepassing.

Belangstelling voor alle wijzigingen in reglementen en spelregels, klik hier.

Grote Clubactie 2019

Ook dit jaar doen we weer mee met de Grote Clubactie. Vorig jaar was de netto opbrengst voor onze vereniging € 1.152,10, een welkome aanvulling op onze inkomsten. Komende zaterdag 14 september start de Grote Clubactie voor dit jaar. Net als vorig jaar gaan we de loten op 3 manieren verkopen:

  1. Toos heeft loten beschikbaar voor contante verkoop in Veld 3. Senioren die loten wensen te kopen/verkopen kunnen bij haar terecht.
  2. Verkoop van loten door Mini’s (CMV) en Jeugd. Verkoop via eenmalige machtiging. De verkoopboekjes worden deze week door Toos in D’n Dijck uitgereikt. Voor ieder verkocht lot krijgen Mini’s (CMV) en Jeugdleden 25 eurocent, hier is dus een aardig zakcentje te verdienen. Voor lotenverkopers t/m 13 jaar organiseert de Grote Clubactie bovendien een verkoopwedstrijd met hele mooie prijzen.
  3. On-line verkoop. Hiermee kunnen leden op een eenvoudige manier on-line loten kopen en verkopen (met gebruik van social media). Op 14 september ontvangen alle leden een mail met daarin een toelichting hoe deze verkoopmethode in te zetten.

Een lot kost € 3,- en hiervan gaat 80% naar onze clubkas! Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen met te winnen, zoals € 100.000 een Volkswagen UP en verschillende reischeques.

Wij hopen dat iedereen mee gaat helpen om de Grote Clubactie ook dit jaar tot een groot succes te maken.

Meer informatie over De Grote Clubactie vindt je hier. De coördinatie binnen onze vereniging ligt bij Ron Bartels. Je kunt bij hem met je vragen over de Grote Clubactie terecht. Voor contante verkoop van loten kun je bij Toos in D’n Dijck terecht, Mini’s en Jeugd kunnen met vragen ook bij haar terecht.

Sponsorkliks update

Inmiddels hebben de transacties die via Sponsorkliks worden gedaan onze vereniging al € 204,14 opgeleverd. Voor iedere transactie die bij aangesloten bedrijven wordt gedaan via onze link krijgt onze vereniging een afdracht. En dat loopt dus best wel op.

Wij zien vooral veel afdrachten binnenkomen van transacties via bol.com, coolblue en booking.com. Er zijn nog veel meer on-line shops die via Sponsorkliks werken.

Doe jij jouw on-line aankopen nog niet via Sponsorkliks? Kleine moeite, groot plezier voor onze vereniging en het kost jou niets extra’s.

Dus voortaan, on-line aankopen via Sponsorkliks. Neem deze link op onder je favorieten.

De toekomst van onze vereniging!

Onder deze titel hadden wij afgelopen vrijdagavond 21 juni een bijeenkomst in D’n Dijck. Deze bijeenkomst werd georganiseerd om samen met onze leden na te denken over de toekomst van onze vereniging. Het blijkt steeds lastiger om leden te vinden die bereid zijn zich in te zetten voor de vereniging. Als deze ontwikkeling zich voortzet is de toekomst van onze mooie vereniging in gevaar. Door een zware onderbezetting op cruciale plaatsen binnen de organisatie van onze vereniging staat het water op dit moment al aan de lippen.

Alle teams waren gevraagd via een contactpersoon uit het team om leden te motiveren naar deze bijeenkomst te komen. In totaal, waren naast 3 man van het bestuur, 16 leden aanwezig. Een erg lage opkomst, misschien wel tekenend voor de problematiek. Verschillende teams, waaronder vrijwel alle damesteams (op dames recreanten na), waren niet vertegenwoordigd. Respect voor diegene die wel aanwezig waren en samen met ons een constructieve bijeenkomst hebben gehad. Dank jullie wel voor jullie input. Daarin zaten verschillende punten waar wij verder mee zullen gaan. Ook bedankt voor het concreet benoemen van een aantal acties die door jullie opgepakt gaan worden (o.a. organisatie mini-maxi toernooi, regelen Spikey’s en organisatie bieravond).

Een belangrijk signaal dat we kregen was dat bij veel mensen niet bekend is dat de nood zo hoog is. Tevens de vraag om inzicht te geven in de werkzaamheden van de openstaande plekken binnen het bestuur. Wij gaan aan de slag met het opstellen van die functiebeschrijvingen, die volgen op korte termijn. We melden alvast waar op dit moment de gaten zitten:

  • Voorzitter (Eric Koen heeft tijdens de laatste ALV aangegeven na dit seizoen te stoppen)
  • Bestuurslid Volleybalzaken (Wessel de Beer is vorig seizoen al gestopt, afgelopen seizoen hebben wij Carla van Engelen bereid gevonden ons te ondersteunen in de begeleiding van de leden van de Technische Commissie)
  • Bestuurslid Verenigingszaken (Jeroen Schepers stopt)
  • Bestuurlid Beach (Willy Aerts is ons helaas ontvallen)

Dit betekent dat we op dit moment nog slechts 3 actieve bestuursleden hebben (Erik-Jan Blook, Bert Puiman en Ron Bartels). Heb je belangstelling voor een van de openstaande posten neem dan contact op met onze secretaris Erik-Jan Blook.

Het hoeft niet persé een bestuursfunctie te zijn waar je ons mee kunt helpen. Op alle fronten zijn we op zoek naar ondersteuning. Bijvoorbeeld voor versterking van de technische commissie bij Volleybalzaken (teamindelingen, trainers, contact met teams, et cetera), binnen Verenigingszaken voor de organisatie van evenementen of ondersteuning op het gebied van Communicatie of Sponsoring. Wil je hier iets in betekenen of heb je hier vragen over, ook dat kan via Erik-Jan.

Jeugd Clinic Beachvolleybal

Op zaterdag 22 juni kunnen van 10.00 – 12.30 uur alle kinderen van 5-16 jaar deelnemen aan een clinic beachvolleybal! Wel/geen volleyballer, wel/niet lid… het maakt niet uit! Je bent van harte welkom op de velden van de Symmachia Beach Arena! We sluiten af met een leuk toernooi!