Week van de scheidsrechter

Van zaterdag 6 t/m zondag 14 oktober 2018 is het Week van de Scheidsrechter. De week van de Scheidsrechter is bedoeld om scheidsrechters de waardering te geven die ze verdienen. De aanwezigheid van een scheidsrechter wordt vaak als vanzelfsprekend aangenomen, terwijl dat niet zo is. Scheidsrechters zijn net zo belangrijk en onmisbaar als alle andere deelnemers aan een wedstrijd.

Ieder seizoen blijkt het lastig te voldoen aan onze leveringsplicht voor aangewezen scheidsrechters. Ook dit seizoen leek dit weer het geval. Gelukkig hebben een aantal leden zich bereid verklaard de benodigde cursus te gaan volgen waardoor we toch weer kunnen voldoen. Ook hebben we een aantal scheidsrechters die geen actief lid van onze vereniging (meer) zijn, maar wel voor ons fluiten. Voor de lagere klassen moeten wij zelf scheidsrechters aanwijzen, wij proberen dit zo eerlijk mogelijk te verdelen. Namens het bestuur spreken wij onze waardering uit voor iedereen die bereid is voor onze vereniging te fluiten. Ook belangstelling om een scheidsrechterscursus te volgen, meld je bij onze secretaris Erik-Jan Blook.

Wij vragen onze teams om tijdens de Week van de Scheidsrechter te zorgen voor een presentje voor de scheidsrechter om op die manier je waardering te laten blijken. De Teamcontactpersonen ontvangen hierover ook nog een afzonderlijke mail.

Bij deze doen wij gelijktijdig een oproep voor invulling van de vacature van Scheidsrechterscoördinator. Hou je van zo af en toe een puzzeltje, dan is dit misschien iets voor jou. De hoeveelheid werk valt reuze mee. Meer informatie over deze vacature via onze secretaris Erik-Jan Blook of penningmeester Bert Puiman. Bert doet dit er nu, naast alle andere werkzaamheden voor de vereniging, bij. Dat vinden wij niet gewenst. Wie helpt ons hiermee?

Bestuur Volleybalvereniging Kraftwell Symmachia Roosendaal